Medlemssidor

Välkommen till medlemssidorna för dig som är medlem i RBS. Nu när du är inloggad kan du klicka på medlemssidor i huvudmenyn och se och använda dig av länkarna här nedan.
Ta för vana att kontrollera så alla uppgifter om dig stämmer.
Har du bytt telefonnummer, adress, e-post eller så, anmäl detta till sekreterare@reimersbs.se

Här är de länkar som du kan använda dig av när du är inloggad, och som du hittar under länken ”medlemssidor”:

INFORMATION OM BLÄSTRING OCH BÅTBOTTNAR  – – >
INFORMATION TILL DIG SOM VILL HA FEST PÅ BRYGGAN – – >

Bryggplatser och kanotställ uppdaterad 20150831
Medlemsmatrikel uppdaterad 20160225
Verksamhetsberättelsen
Våra ordningsregler
Viktig information om sjösättning och båtupptagning
Årsmöten / protokoll
Våra klubbprylar
Vår miljöpolicy
Information om båtklubbsförsäkringen
Översikt, skiss och karta över bryggan och varvet