Medlemsskap

Om att bli medlem i RBS:
LÄS FÖLJANDE INNAN DU SÖKER MEDLEMSSKAP I REIMERS BÅTSÄLLSKAP

Reimers Båtsällskap (RBS) är en ideell förening som enligt stadgarna ”…har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i det lokala båtlivet.

Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.” Inom föreningens ram utför vi tillsammans en del av de
tjänster som den enskilde medlemmen i annat fall skulle behöva få utförda av en kommersiell leverantör – som upptagning, sjösättning, vinter- och sommarförvaring.
Detta gemensamma, ideella arbete medför att medlemmen får lägre kostnader för båtlivet. Det är då helt avgörande för sällskapets existens
att medlemmarna aktivt deltar i de gemensamma ansträngningarna.

Sällskapets stadgar 

hittar du under en annan flik på denna hemsida. Läs om dina rättigheter och skyldigheter som medlem, om arbetsplikt, om sällskapets
beslutsformer och administration. Inom RBS vill vi ha ett ansvarsfullt och miljövänligt båtliv. Vi skall värna om miljön vid bryggorna och på varvet och
vi skall visa hänsyn mot den natur vi färdas i och besöker.

Funktionärer

RBS har en styrelse och en varvskommitté. Under fliken Styrelse hittar du uppgifter om vilka personer som ingår i dessa grupper
samt hur du kan komma i kontakt med dem.

Om brygg- och varvsplatser

Vid den långa reimersholmsbryggan har sällskapet ett sjuttiotal platser och vid varvet på Långholmen ett tiotal.
Bryggplatserna har en max-bredd om 2 eller 3 meter. På reimersbryggans insida finns några platser för mindre båtar.
Inom vårt varvsområde på Långholmen finns plats att vinterförvara cirka 50 båtar och 25 kanoter. Du skall själv ordna
materiel för förtöjning, uppallning och vintertäckning.

Några praktiska restriktioner

 • Slipen på varvet kan inte ta upp kölbåtar, ej heller båtar tyngre än 3 ton.
 • Båtar som skall sjö- och torrsättas med varvets utrustning skall inför vintern pallas upp på bockar – förvaring på trailer fungerar inte.
 • Enligt RBS´ avtal med Stockholms stad får vi inte ha båtar i vattnet vid bryggorna under perioden 16 november – 14 april.
 • Enligt samma avtal regleras ”..att avstädning av uppläggningsområdet skall vara avslutad senast 1 juni samt att uppläggningen får ske
  tidigast 15 september.” Vi skall därför inte ha båtar eller trailers stående på varvsplanen under sommarsäsongen.

Avgifter

Vi tillämpar en inträdesavgift om 1000 kronor samt en årlig medlemsavgift om 600. Avgifterna för brygg- och varvsplatser m.m. redovisas på hemsidan under Avgifter.

Kösituation

Det är alltid kö till våra brygg- och varvsplatser. De medlemmar som fick bryggplats inför sommaren 2016 hade köat i cirka fyra år.
Till de bredare platserna kan det ta längre tid, till platserna på bryggans insida något kortare tid. Vi har fler bryggplatser än vinterplatser på varvet.
Kötiden till varvet blir då oftast längre än till bryggplats.

Medlemsansökan

 • Du gör din ansökan genom att fylla i och skicka nedanstående formulär här nedan på sidan.
 • Styrelsen meddelar att din ansökan kommit in och när den kommer att behandlas.
 • Efter sitt sammanträde informerar styrelsen om att du antagits som medlem – förutsatt att du fullföljer
  genom att betala inträdes- och årsavgift (1000 kronor resp. 600 kronor).
 • Du får bekräftelse på din inbetalning och en första information om vad medlemskapet innebär.
 • Styrelsen ställer dig i kö till brygg- och varvsplats.

reimersbs.se 2019-08-22

Formulär för ansökan om medlemsskap i RBS, Reimers Båtsällskap

Ditt namn: (obligatorisk)

Din epost: (obligatorisk)

Ditt telefonnummer: (obligatorisk)

Din gatuadress: (obligatorisk)

Postnummer och ort: (obligatorisk)

Fakta om min båt (ange längd, bredd, modell och typ):

Tidigare meriter från medlemskap i andra båtklubbar, och plats för övrigt:

Jag har läst texten ovanför detta formulär som handlar om medlemskapets ansökan och förstår vad ett medlemsskap i RBS, Reimers Båtsällskap innebär.

Innan du skickar, skriv av texten i denna bild, i fältet nedan:
captcha