Medlemsskap

Om att bli medlem i RBS:
LÄS FÖLJANDE INNAN DU SÖKER MEDLEMSSKAP I REIMERS BÅTSÄLLSKAP

Reimers Båtsällskap (RBS) är en ideell förening som enligt stadgarna ”…har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i det lokala båtlivet.

Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.” Inom föreningens ram utför vi tillsammans en del av de
tjänster som den enskilde medlemmen i annat fall skulle behöva få utförda av en kommersiell leverantör – som upptagning, sjösättning, vinter- och sommarförvaring.
Detta gemensamma, ideella arbete medför att medlemmen får lägre kostnader för båtlivet. Det är då helt avgörande för sällskapets existens
att medlemmarna aktivt deltar i de gemensamma ansträngningarna.

Sällskapets stadgar och miljöpolicy med avfallshanteringsregler 

hittar du under en andra flikar på denna hemsida. Läs om dina rättigheter och skyldigheter som medlem, om arbetsplikt, om sällskapets
beslutsformer och administration. Inom RBS vill vi ha ett ansvarsfullt och miljövänligt båtliv. Vi skall värna om miljön vid bryggorna och på varvet och
vi skall visa hänsyn mot den natur vi färdas i och besöker.

Funktionärer

RBS har en styrelse och en varvskommitté. Under fliken Styrelse hittar du uppgifter om vilka personer som ingår i dessa grupper
samt hur du kan komma i kontakt med dem.

Om brygg- och varvsplatser

Vi har drygt 100 bryggplatser och hälften så många platser på varvet för vinterförvaring. Vid pontonbryggan på Reimersholme finns 64 platser vid Y-bommar för båtar med bredd upptill 2,2 meter resp. 2,7 meter och 10 platser vid boj. På bryggans insida finns 18 platser för mindre båtar upptill 5 meters längd. På varvsbryggan på Långholmen finns 12 platser vid boj. På varvet finns kanotställ för 30 st. kanoter.

På vårt varvsområde på Långholmen finns plats att vinterförvara cirka 50 båtar och 30 kanoter. Du skall själv ordna materiel för förtöjning, vintertäckning och uppallning på bockar. Observera att förvaring på trailer inte är tillåten.

Några praktiska restriktioner

 • Inga båtar målade med biocidhaltiga bottenfärger får registreras i klubben eller beredas plats vid varv eller hamn. Detta gäller även medlemmar med befintlig plats vid varv eller hamn som byter båt.
 • Slipen på varvet kan inte ta upp kölbåtar, ej heller båtar tyngre än 3 ton.
 • Båtar som skall sjö- och torrsättas med varvets utrustning skall inför vintern pallas upp på bockar – förvaring på trailer fungerar inte.
 • Enligt RBS´ avtal med Stockholms stad får vi inte ha båtar i vattnet vid Reimersbryggan under perioden 16 november – 14 april.
 • Enligt samma avtal regleras ”..att avstädning av uppläggningsområdet skall vara avslutad senast 1 juni samt att uppläggningen får ske
  tidigast 15 september.” Vi skall därför inte ha båtar eller trailers stående på varvsplanen under sommarsäsongen.
 • Om medlem inte nyttjat sin båtplats under 2 efterföljande säsonger återgår platsen till kön.

Avgifter

Vi tillämpar en inträdesavgift om 1000 kronor samt en årlig medlemsavgift om 600. Avgifterna för brygg- och varvsplatser m.m. redovisas på hemsidan under Avgifter.

Kösituation

Det är kö till våra brygg- och varvsplatser och kötiden till varvet för vinterförvaring är oftast längre än till bryggplats. Kötiden varierar beroende på båtstorlek. I genomsnitt blir 4-6 platser lediga varje år. För närvarande har vi cirka 50 medlemmar i kö till båtplats.

Medlemsansökan

 • Du gör din ansökan genom att fylla i och skicka nedanstående formulär här nedan på sidan.
 • Styrelsen meddelar att din ansökan kommit in och när den kommer att behandlas.
 • Efter sitt sammanträde informerar styrelsen om att du antagits som medlem – förutsatt att du fullföljer
  genom att betala inträdes- och årsavgift (1000 kronor resp. 600 kronor).
 • Du får bekräftelse på din inbetalning och en första information om vad medlemskapet innebär.
 • Styrelsen ställer dig i kö till brygg- och varvsplats.

reimersbs.se 2020

Formulär för ansökan om medlemsskap i RBS, Reimers Båtsällskap

  Ditt namn: (obligatorisk)

  Din epost: (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer: (obligatorisk)

  Din gatuadress: (obligatorisk)

  Postnummer och ort: (obligatorisk)

  Fakta om min båt (ange längd, bredd, modell och typ):

  Tidigare meriter från medlemskap i andra båtklubbar, och plats för övrigt:

  Jag har läst texten ovanför detta formulär som handlar om medlemskapets ansökan och förstår vad ett medlemsskap i RBS, Reimers Båtsällskap innebär. Genom att fylla i och skicka in detta formulär, ger jag mitt samtycke till att lämnade uppgifter får lagras och behandlas av Reimers Båtsällskap. Lämnade uppgifter behandlas för att vi ska kunna registrera och behandla din ansökan om medlemskap. Uppgifterna lagras av säkerhetsskäl så länge som du är medlem.

  Innan du skickar, bevisa att du inte är en robot genom att välja efterfrågad bild:
  Bevisa att du är människa genom att välja Hjärta.