Avgifter

Avgifter 2020

Reimers Båtsällskaps plusgiro  25 43 49 – 4

Årsavgift 600 kr Betalas av alla
Bryggplats, enkelpl, utsida 1500  kr Upp till 2 m båtbredd
Bryggplats, 1,5 pl, utsidan 2200 kr 2-3 m båtbredd
Bryggplats, insidan på Reimersbryggan 800 kr För mindre båtar
Kanot/kanadensare 800 kr Varvsplats hela året.
Nyckel 300  kr Deponeringsavg.
Inträdesavgift 1000 kr Endast nya medlemmar

Varvsavgifter för båtar med plats på varvet:

Avgiften betalas enl. yta.

Yta i kvadratmeter Avgift
upp till      6,5 1400 kr
6.5- 7,5 1700 kr
7.5-10,0 1900 kr
10.0-12,5 2100 kr
12.5-15,0 2300 kr
15.0-17,5 2500 kr
17.5-20,0 2700 kr
20.0-22,5 2900 kr
22.5-25,0 3100 kr
Vinterliggare i sjön 2100 kr