Avgifter

Avgifter 2020

Reimers Båtsällskaps plusgiro  25 43 49 – 4

Årsavgift 600 kr Betalas av alla
Inträdesavgift 1000 kr Endast nya medlemmar
Bryggplats, enkelpl, utsida 1500  kr Upp till 2 m båtbredd
Bryggplats, 1,5 pl, utsidan 2200 kr 2-3 m båtbredd
Bryggplats, insidan på Reimersbryggan 800 kr För mindre båtar
Kanot/kanadensare 800 kr Varvsplats hela året
Y-bomsavgift, 4 meters 700 kr
Y-bomsavgift, 6 meters 800 kr
Nyckel 300  kr Deponeringsavgift

Varvsavgifter för båtar med plats på varvet:
Kranbilsavgift: 1400 kr/år (för båtar som går i och ur med kran)
Båtar som tas upp på varvet ska läggas på bockar.
Trailer är inte tillåtet.
Från 1 oktober 2020, enligt årsmötets beslut, så kommer en straffavgift
på 5000 kr att utgå för de trailers som inte är bortflyttade före detta datum.
Avgiften för plats på varvet betalas enligt yta:

Yta i kvadratmeter Avgift
upp till      6,5 1400 kr
6.5- 7,5 1700 kr
7.5-10,0 1900 kr
10.0-12,5 2100 kr
12.5-15,0 2300 kr
15.0-17,5 2500 kr
17.5-20,0 2700 kr
20.0-22,5 2900 kr
22.5-25,0 3100 kr
Vinterliggare i sjön 2100 kr