Avgifter

Avgifter 2022

Vid årsmötet 2022 fastställdes klubbens avgifter som gäller framåt tills annat beslut tas.

Årsavgift:
600 kr – betalas av alla
Inträdesavgift: 1000 kr – endast nya medlemmar
Reimersbryggan stor y-bom plats 1-32: 3000 kr – Upp till 2,70 m båtbredd
Reimersbryggan liten y-bom plats 33-64: 2500 kr  – Upp till 2,20 m båtbredd
Reimersbryggan  bojplats 71-72: 2200 kr
Reimersbryggans insida plats 201-217: 1000 kr – För mindre båtar
Reimersbryggans tvärponton: 3000 kr

Varvsbryggan plats 301-311: 2200 kr
Kanot/ kanadensare: 800 kr – Varvsplats hela året
Nyckeldeposition: 500 kr

Obs, båtplatserna är till för att användas:
Om medlem inte nyttjat sin båtplats under två efterföljande säsonger, så återgår platsen till kön.

VARVSAVGIFTER för båtar med plats på varvet:
Kranbilsavgift: 1700 kr/ år (för båtar som går i och ur med kran)
Båtar som tas upp på varvet ska läggas på bockar. Trailer är INTE tillåtet.

Avgifter för plats på varvet betalas enligt yta:

Yta i kvadratmeter Avgift
upp till      6,5 1400 kr
6.5- 7,5 1700 kr
7.5-10,0 1900 kr
10.0-12,5 2100 kr
12.5-15,0 2300 kr
15.0-17,5 2500 kr
17.5-20,0 2700 kr
20.0-22,5 2900 kr
22.5-25,0 3100 kr
Vinterliggare i sjön 2100 kr

uppdaterat: Jan/feb 2022