Styrelsen

Funktionärer 2022 – 2023

Styrelse: 

Ordförande & medlemsansvarig:
Petra Karlsson
petra.karlsson.reimersbs@gmail.com
telefon: 0739-42 62 10

Sekreterare & hemsidan:
Kjell Eriksson
kjell@kjelleman.se

Kassör:
Niclas Hellström
niclas.h.rbs@gmail.com

Hamnkapten (sommarplatser):
Stefan Fredriksson
sfredriksson57@hotmail.se
telefon: 073-683 60 17, el 08-668 75 03

Varvschef (vinterplatser):
Jim Breen
jimbreenrbs@gmail.com

Miljöansvarig:
Peter Schröder
peter.schroder.reimersbs@gmail.com

Valberedning:
Maria Bergendahl Gerholm
maria.bergendahl.gerholm@gmail.com
telefon: 072-546 26 12

Göran Lundkvist
g.lundkvist@telia.com


Hemsida: www.reimersbs.se (länken ”Medlemssidor” kräver inloggning med användarnamn och eget lösenord)

RBS 2022-09-30