Styrelsen

Funktionärer 2019 – 2020

Styrelse: 

Ordförande Claes Ridderström 
Styrelsearbetet,
representerar RBS utåt
070-7261033 claes.ridderstrom@reimersholm.se
Sekreterare Rolf Zetterberg
Sekreterare, IT
 070-752 26 26 rolf.zetterberg@sll.se
Hemsida Kjell Eriksson
kjell.eriksson@kjelleman.se
Kassör Lars-Gunnar Axelsson
RBS´ekonomi
669 4231
070-7100114 
lars-gunnar.axelsson@telia.com
Varvschef Kevin Liljegren
Varv, sjö-/ torrsättning
070-7259112 kevin.liljegren@live.se
Hamnkapten Stefan Fredriksson
Brygg- och varvsplatser
073-6836017
668 7503
hamnkapten@reimersbs.se
 Miljöansvarig  Johannes Isaksson 076-543 01 51   johaisak@hotmail.com

Varvskommitté:

Varvschef Kevin Liljegren
070-7259112 kevin.liljegren@live.se
Alexander Haanpää 070-1413021  
Sebastian Viberg

Valberedning:

Petra Karlsson petra.karlsson@icloud.com
073-9426210
Maria Bergendahl Gerholm maria.bergendahl.gerholm@gmail.com
072-5462612

Hemsida: www.reimersbs.se (länken ”Medlemssidor” kräver inloggning med användarnamn och eget lösenord)

RBS 2018-05-11