Kalendarium

Kalendarium 2020 

Betalningen skall vara gjord senast den 28 februari 2020, om så inte skett förlorar Du ditt medlemskap och anses ha lämnat klubben – detta enligt stadgarna punkt 2.5.

Blästring kommer att ske från och med 6 april-17 april enligt utskickat schema.
___________________________________________________________________________

ÅRSMÖTE: OBS OBS! På grund av coronaviruset är Årsmötet framskjutet till:
TORSDAGEN den 28 maj, kl 18:30 – ÅRSMÖTE. 
Kallelse har skickats ut.
Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
Hjärtligt välkomna! En bra tillfälle att lära känna varandra.

___________________________________________________________________________

SJÖSÄTTNING 2020: Senarelagd på grund av blästring.
Samtliga båtar som ska sjösättas MÅSTE vara sanerade från icke godkända bottenfärger.
Ordningen exakt som i höstas – men omvänt, det vill säga – körde du upp på vagn i höstas, är det vagn som gäller vid sjösättning och kran i höstas – kran för sjösättning.

MED VAGN:
Lördagen 16 maj (vagn) start klockan 09:00 för ALLA berörda – GÄLLER ALLA SOM TOG UPP PÅ VAGN I HÖSTAS.

MED KRAN:
Lördagen den 23 maj (kran) från klockan 08:00 enligt schema – GÄLLER ALLA SOM TOG UPP MED KRAN I HÖSTAS.

De båtar som är aktuella för att sjösättas med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din sjösättning och när du ska vara på plats. De som går upp med vagn träffas alla samma tid den aktuella dagen.
OBS: Medlemsmärke 2020 skall finnas på båten före sjösättning.

___________________________________________________________________________

STÄDNING PÅ VARVET:
Tisdagen den 26 maj kl. 18.00 – Städkväll på varvet
För alla som har haft varvsplats under vintern. Omärkt material kastas.

___________________________________________________________________________

ARBETSKVÄLLAR:
Separat kallelse kommer via SMS / Mail

___________________________________________________________________________

INFÖR TORRSÄTTNING:
Tisdagen den 29 september kl. 18:00 – Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning. Bockar ska fram!
Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning. För alla medlemmar med varvsplats. Välkomna!

___________________________________________________________________________ 

TORRSÄTTNINGAR hösten 2020:

MED KRAN:
Lördagen den 3 oktober (kran) från klockan 08:00 enligt schema som kommer skickas till berörda.

MED VAGN:
och Lördagen den 10 oktober (vagn) start klockan 09:00 för ALLA berörda.

De båtar som är aktuella för att tas upp med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din upptagning och när du ska vara på plats.
Viktigt för alla. Kom i tid den aktuella dagen. Ha god ordning på dina bockar, muttrar och tampar. För att få ta upp båten krävs att du betalt varvsavgift och att båten är försäkrad.
___________________________________________________________________________

TÄCK DIN BÅT INFÖR VINTERN:
Den 23:e oktober senast – skall båten vara täckt och försedd med ägarnamn och telefon så att man
kan nå Dig vid behov, dvs till samma dag som städningen av varvet sker.

___________________________________________________________________________

STÄDNING PÅ VARVET:
Lördag 24 oktober kl. 9.00 – städning på varvet
___________________________________________________________________________

BRA ATT VETA: 

– Meddela sekreteraren (helst via sekreterare@reimersbs.se ) om Du ändrar adress, telefon eller e-post! 

– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att byta båt och om bytet innebär att du behöver större/mindre plats!

– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att tillfälligt eller permanent avstå Din brygg-/varvsplats. 

– Håll koll på hemsidan www.reimersbs.se för aktuell information, matrikel, brygg-platser m.m.
– VI FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK!

– Titta till Din båt regelbundet: förtöjningar på sommaren och täckning på vintern – särskilt vid friska vindar mellan V och N samt efter riklig nederbörd.

Ett underbart och härligt  båtliv 2020! 

tillönskar

Styrelsen RBS
2020-02-06
Reimers Båtsällskap