Kalendarium

Kalendarium för 2022

Betalningen skall vara gjord enligt anvisningar på utskickad avi, nämligen betalas senast sista februari, om inte så förlorar du ditt medlemskap och anses ha lämnat klubben – detta enligt stadgarna punkt 2.5.
***************
EXTRASTÄMMA FÖR FYLLNADSVAL 31 AUGUSTI 2022
Onsdagen den 31 augusti kl 18:30-20.:30
PLATS: Varvet, Långholmen
(Valberedningen söker 2 styrelsemedlemmar, varvschef samt miljöansvarig, samt 1-2 personer för engagemang i varvskommittén)

***************
ARBETSKVÄLLAR:
Separat kallelse kommer via SMS / mail vid behov.

***************
INFÖR TORRSÄTTNING hösten 2022:
Tisdagen den 27 september kl. 18:00
För medlemmar med varvsplats. Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning.
***************
TORRSÄTTNING HÖSTEN 2022:
Lördagen den 1 oktober (med kran) start klockan 08:00  OBS: Enligt schema från varvschefen
(Reservdag): Söndagen den 2 oktober (med kran) start klockan 08:00 enligt schema.
Lördagen den 8 oktober (med vagn) start klockan 09:00 för alla berörda
De båtar som är aktuella för att tas upp med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din upptagning och när du ska vara på plats. De med vagn träffas alla samma tid.
Viktigt för alla. Kom i tid den aktuella dagen. Ha god ordning på dina bockar, muttrar och tampar. För att få ta upp båten krävs att du betalt varvsavgift och att båten är försäkrad.
***************
TÄCK DIN BÅT INFÖR VINTERN 2022:
Senast fredagen den 28:e oktober – skall båten vara täckt och försedd med ägarnamn och telefon så att man kan nå Dig vid behov.

***************
STÄDNING PÅ VARVET hösten 2022:
Lördagen 29 oktober kl. 09.00
Städning på varvet, för alla med varvsplats.
***************
BRA ATT VETA:
– Meddela medlemsansvarig via mail på: petra.karlsson.reimersbs@gmail.com om du ändrar adress, telefon eller e-post, om du avser byta båt och om bytet innebär att du behöver större/mindre plats. Meddela också om du avser att tillfälligt eller permanent avstå din brygg-/varvsplats.
– Titta till Din båt regelbundet: förtöjningar på sommaren och täckning på vintern – särskilt vid friska vindar mellan V och N samt efter riklig nederbörd.
– Håll koll på hemsidan http://www.reimersbs.se för aktuell information, matrikel, brygg-platser m.m.
– VI FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK!
Reimers Båtsällskap Facebook
https://www.facebook.com/reimersbs

Ett underbart och härligt båtliv 2022
tillönskar
Styrelsen RBS
2022-01-01 / uppdaterad 2022-06-15