Kalendarium

Kalendarium för 2021

FÖRST EFTER ÅRSMÖTET distribueras avier för inbetalning av avgifter – betala inte förrän du fått avi. Årets avgifter beslutas på årsmötet. Betalningen skall vara gjord enligt anvisningar på utskickad avi, om inte så förlorar du ditt medlemskap och anses ha lämnat klubben – detta enligt stadgarna punkt 2.5.
***************
ÅRSMÖTE 2021: LÄS MER HÄR – – – >
Söndagen den 14 mars kl 15:00
PLATS: Utomhus på Reimersbryggan, Reimersholme.
På grund av rådande pandemi kommer ingen förtäring att serveras.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda 1 vecka efter kallelsen kommit fram.
Hjärtligt välkomna!
***************
SJÖSÄTTNING VÅREN 2021:
Söndagen den 2 maj (med vagn) start klockan 09:00 för alla berörda
Lördagen den 8 maj  (med kran) start klockan 08:00 enligt schema
De båtar som är aktuella för att sjösätts med kran får information om detta.
OBS! Vi har akut fått en ny kranförare, som på plats behöver strukturera sjösättningen med kran – därför måste samtliga vara på plats klockan 08:00. Vänligen kontrollera sms från varvschefen.
OBS: Medlemsmärke 2021 skall finnas på båten före sjösättning.
***************
STÄDKVÄLL PÅ VARVET våren 2021:
Tisdagen den 11 maj kl. 18.00
För alla som har haft varvsplats under vintern. Omärkt material kastas.
***************
ARBETSKVÄLLAR:
Separat kallelse kommer via SMS / Mail. Under våren 2021 kommer en del arbeten att behöva utföras på Reimersbryggan.
***************
INFÖR TORRSÄTTNING hösten 2021:
Tisdagen den 28 september kl. 18:00
För medlemmar med varvsplats. Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning.
***************
TORRSÄTTNING HÖSTEN 2021:
Lördagen den 2 oktober (med kran) start klockan 08:00 sen enligt schema
Lördagen den 9 oktober (med vagn) start klockan 09:00 för alla berörda
De båtar som är aktuella för att tas upp med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din upptagning och när du ska vara på plats. De med vagn träffas alla samma tid.
Viktigt för alla. Kom i tid den aktuella dagen. Ha god ordning på dina bockar, muttrar och tampar. För att få ta upp båten krävs att du betalt varvsavgift och att båten är försäkrad.
***************
TÄCK DIN BÅT INFÖR VINTERN 2021:
Senast lördagen den 23:e oktober skall båten vara täckt och försedd med ägarnamn och telefon så att man kan nå Dig vid behov, dvs till samma dag som städningen sker.
***************
STÄDNING PÅ VARVET hösten 2021:
Lördagen 23 oktober kl. 9.00
Städning på varvet, för alla med varvsplats.
***************
BRA ATT VETA:
– Meddela medlemsansvarig via mail på: petra.karlsson.reimersbs@gmail.com om du ändrar adress, telefon eller e-post!
– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att byta båt och om bytet innebär att du behöver större/mindre plats!
– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att tillfälligt eller permanent avstå Din brygg-/varvsplats.
– Titta till Din båt regelbundet: förtöjningar på sommaren och täckning på vintern – särskilt vid friska vindar mellan V och N samt efter riklig nederbörd.
– Håll koll på hemsidan http://www.reimersbs.se för aktuell information, matrikel, brygg-platser m.m.
– VI FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK!
Reimers Båtsällskap Facebook
https://www.facebook.com/reimersbs

Ett underbart och härligt båtliv 2021
tillönskar
Styrelsen RBS
2021-01-26