Kalendarium

Kalendarium 2020 

Betalningen skall vara gjord senast den 28 februari 2020, om så inte skett förlorar Du ditt medlemskap och anses ha lämnat klubben – detta enligt stadgarna punkt 2.5.

___________________________________________________________________________

ÅRSMÖTET 2020:
TORSDAGEN den 28 maj, kl 18:30 – ÅRSMÖTE.
Hålls på varvet, utomhus. Pga coronautbrottet kan vi inte servera något att äta.
HÄR HITTAR DU INFORMATION INFÖR MÖTET (länk under medlemssidor, kräver login)
Här kan du ta del av kallelsen; klicka här — >Kallelse-arsmotet_2020 (öppnas i ny flik)
Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.
Hjärtligt välkomna! En bra tillfälle att lära känna varandra. På minst 2 meters avstånd.

___________________________________________________________________________

ARBETSKVÄLLAR:
Separat kallelse kommer via SMS / Mail

___________________________________________________________________________

INFÖR TORRSÄTTNING:
Tisdagen den 29 september kl. 18:00 – Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning. Bockar ska fram!
Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning. För alla medlemmar med varvsplats. Välkomna!

___________________________________________________________________________ 

TORRSÄTTNINGAR hösten 2020:

MED KRAN:
Lördagen den 3 oktober (kran) från klockan 08:00 enligt schema som kommer skickas till berörda.

MED VAGN:
och Lördagen den 10 oktober (vagn) start klockan 09:00 för ALLA berörda.

De båtar som är aktuella för att tas upp med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din upptagning och när du ska vara på plats.
Viktigt för alla. Kom i tid den aktuella dagen. Ha god ordning på dina bockar, muttrar och tampar. För att få ta upp båten krävs att du betalt varvsavgift och att båten är försäkrad.
___________________________________________________________________________

TÄCK DIN BÅT INFÖR VINTERN:
Den 23:e oktober senast – skall båten vara täckt och försedd med ägarnamn och telefon så att man

kan nå Dig vid behov, dvs till samma dag som städningen av varvet sker.
___________________________________________________________________________

STÄDNING PÅ VARVET:
Lördag 24 oktober kl. 9.00 – städning på varvet
___________________________________________________________________________

BRA ATT VETA: 

– Meddela om du ändrar adress, telefonnummer eller e-post till: petra.karlsson.reimersbs@gmail.com

– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att byta båt och om bytet innebär att du behöver större eller mindre plats!

– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att tillfälligt eller permanent avstå Din brygg-/varvsplats. 

– Håll koll på hemsidan www.reimersbs.se för aktuell information, matrikel, brygg-platser m.m.
– VI FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK!

– Titta till Din båt regelbundet: förtöjningar på sommaren och täckning på vintern – särskilt vid friska vindar mellan V och N samt efter riklig nederbörd.

Ett underbart och härligt  båtliv 2020! 

tillönskar

Styrelsen RBS
2020-06-03
Reimers Båtsällskap