Kalendarium

Kalendarium 2019 

Den 25 februari distribueras avier för inbetalning av avgifter – betala inte förrän du fått avi.
Betalningen skall vara gjord senast den 31 mars, om så inte skett förlorar Du ditt
medlemskap och anses ha lämnat klubben – detta enligt stadgarna punkt 2.5.
___________________________________________________________________________

ÅRSMÖTE:
Onsdagen den 10 april kl 18:30 – ÅRSMÖTE. 
Kallelse kommer senare.
Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, d.v.s. senast 27 mars.
Hjärtligt välkomna! En bra tillfälle att lära känna varandra.

___________________________________________________________________________

SJÖSÄTTNING: Exakt som i höstas – men omvänt, det vill säga – körde du upp på vagn i höstas, är det vagn som gäller vid sjösättning och kran i höstas – kran för sjösättning.
Lördagarna 27 april (vagn) start klockan 09:00 för ALLA berörda – GÄLLER ALLA SOM TOG UPP PÅ VAGN I HÖSTAS.
och Lördagen den 4 maj (kran) start klockan 09:00 enligt schema – GÄLLER ALLA SOM TOG UPP MED KRAN I HÖSTAS.
De båtar som är aktuella för att sjösättas med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din sjösättning och när du ska vara på plats. De som går upp med vagn träffas alla samma tid den aktuella dagen.
OBS: Medlemsmärke 2019 skall finnas på båten före sjösättning.

___________________________________________________________________________

STÄDNING PÅ VARVET:
Tisdagen den 7 maj kl. 18.00 – Städkväll på varvet
För alla som har haft varvsplats under vintern. Omärkt material kastas.

___________________________________________________________________________

ARBETSKVÄLLAR:
Separat kallelse kommer via SMS / Mail

___________________________________________________________________________

INFÖR TORRSÄTTNING:
Tisdagen den 24 september kl. 18:00 – Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning
Underhållsjobb och förberedelser för torrsättning. För alla medlemmar med varvsplats.

___________________________________________________________________________ 

TORRSÄTTNINGAR hösten 2019:

Lördagen den 28 september (kran) start klockan 08:00 enligt schema som kommer skickas till berörda.
och Lördagen den 5 oktober (vagn) start klockan 09:00 för ALLA berörda
.
De båtar som är aktuella för att tas upp med kran får information om detta. Dagen med kran delas upp i olika lag. Vänligen kontrollera mail från varvschefen, då du blivit tilldelad tid för din upptagning och när du ska vara på plats.
Viktigt för alla. Kom i tid den aktuella dagen. Ha god ordning på dina bockar, muttrar och tampar. För att få ta upp båten krävs att du betalt varvsavgift och att båten är försäkrad.
___________________________________________________________________________

TÄCK DIN BÅT INFÖR VINTERN:
Den 26:e oktober senast – skall båten vara täckt och försedd med ägarnamn och telefon så att man
kan nå Dig vid behov, dvs till samma dag som städningen av varvet sker.

___________________________________________________________________________

STÄDNING PÅ VARVET:
Lördag 26 oktober kl. 9.00 – städning på varvet
___________________________________________________________________________

BRA ATT VETA: 

– Meddela sekreteraren (helst via sekreterare@reimersbs.se ) om Du ändrar adress, telefon eller e-post! 

– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att byta båt och om bytet innebär att du behöver större/mindre plats!

– Meddela hamnkapten och varvschef i god tid om Du avser att tillfälligt eller permanent avstå Din brygg-/varvsplats. 

– Håll koll på hemsidan www.reimersbs.se för aktuell information, matrikel, brygg-platser m.m.
– VI FINNS OCKSÅ PÅ FACEBOOK!

– Titta till Din båt regelbundet: förtöjningar på sommaren och täckning på vintern – särskilt vid friska vindar mellan V och N samt efter riklig nederbörd.

Ett underbart och härligt  båtliv 2019! 

tillönskar

Styrelsen RBS
2019-02-04
Reimers Båtsällskap