Att ha fest på bryggan

Vill du ha fest på bryggan?

Alltfler av våra medlemmar har upptäckt att det är trevligt att ha fest på Varvet på Långholmen eller på Reimersbryggan. I styrelsen tycker vi att det är bra att våra bryggor används vilket ökar närvaron och tillsynen.

Men det är inte problemfritt. Närboende har klagat och vi måste tänka på att ljud hörs väldigt väl över vattnet. Det skall därför vara tyst senast kl. 22.00.

Om ni är många så blir det en hel del sopor och tomglas. Våra soptunnor är inte dimensionerade för detta så ta med ert avfall.

Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan – i klubbhuset på Långholmen eller huset på Reimersbryggan om ni tänker vara där – som informerar om tid och antal personer.

Den skall ses som en information och inte en bokning som ger en rätt att disponera bryggan själv, men sannolikheten ökar.

STYRELSEN, augusti 2019