Kategori: Kallelse

Kallelse till extrastämma, för fyllnadsval, 31 augusti 2022.

Tyvärr måste vi ge beskedet att klubbens två varvsansvariga, Sebastian och Alexander valt att med omedelbar verkan lämna sina uppdrag och sina platser i styrelsen. Detta gör att vi nu står utan viktiga funktioner samt är två för lite i styrelsen enligt klubbens stadgar, därav behöver vi genomföra detta fyllnadsval...

ÅRSMÖTET 2022

NU FINNS PROTOKOLLET FRÅN ÅRSMÖTET ATT LÄSA: Här nedan finns de dokument om och kring årsmötet 2022.Årsmötet hölls måndagen den 14 mars klockan 18:30 i lokalen ”Åttingen”, enligt kallelsen här nedan: SAMMANFATTNING; Till årsmötet kom 33 medlemmar, och Petra Karlsson valdes till ny ordförande.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, och man fastslog verksamhetsplanen...