Intyg giftfri båtbotten krävs eller saneringsplan om båtbotten innehåller giftfärg

Den lilla blå sträng av färg uppe till vänster som målades dit för 12 år sen måste nu bort. Bort, bort bort.

Enligt nya miljöregler måste din båt saneras från gammal bottenfärg om den innehåller giftfärg eller ligger över riktvärden (se längre ner) annars får den inte sjösättas. På klubbens område får du enbart slipa eller skrapa.

Skrapprov kan genomföras och hjälp att tyda testresultatet finns
På Båtunionens webbsida finns mer information 
För hjälp att tyda testresultatet av skrapprovet kontakta Carl.ronnow@batunionen.se
LÄNK: Skrapprov – Metallanalys av båtbottenfärg – Svenska Båtunionen (batunionen.se)

Intyg giftfri båtbotten till Miljöansvarig
År båten omålad, redan ordnad eller kontrollerad med skrapprov och besked kommit att den är under riktvärden och inte behöver åtgärdas intygar du som ägare detta till Miljöansvarig via blankett som du finner under denna länk Intyg-giftfri-batbotten Vi som klubb har som ansvar att påvisa att information gått ut till våra medlemmar och de i sin tur tagit ansvar för sin båt.

Saneringsalternativ

VIKTIGT! Blästring av båtbotten är inte tillåten på sällskapets område. 

Du får slipa alt skrapa bort färgen men då måste spridning av giftiga ämnen undvikas. Vid underhållsarbete av det här slaget måste båtens undersida samt sidor täckas. 

Slipdamm, färgflagor och skraprester från borttagning av båtbottenfärger ska behandlas som farligt avfall. Allt slipdamm etc behöver inte vara farligt avfall men i de fall man inte vet vad båtbotten är målad med så räknas allt som farligt avfall. Se därför till att täcka överallt där risk för spill/läckage finns samt använd dammsugaransluten maskin eller maskin med behållare för att samla upp färgrester och därefter lämna in det uppkomna avfallet som farligt avfall i avsett kärl. 

Klubben har en lämplig maskin med dammsugare som kan användas (Festool Rotex RO 125).

Spärrfärg är inte ett alternativ
Miljöförvaltningen bedömer att spärrfärg inte är ett fullgott skydd för att hindra läckage av biocider från förbjuden båtbottenfärg på båtskrov. Om båtbottenfärg som kan innehålla TBT ska avlägsnas från skrovet, till exempel genom blästring, är det viktigt att det görs fackmannamässigt och på plats avsedd för detta.

Rådgivande referensvärden för båtar i Mälaren

Tenn & Koppar

Zink & Bly

Läs på innehållsförteckningen på den produkt som ska användas och undvik produkter med högt innehåll av zink. Miljöförvaltningen har i dagsläget inte tagit ställning till ett referensvärde för zink på båtar i Mälaren.

Bly är ett mycket giftigt ämne och det är inte tillåtet att använda blyhaltig färg och får alltså inte finnas något alls på båtskroven.

DIN BÅT MÅSTE FIXAS EFTERÅT – Mer om Epoxi

När all gammal båtbottenfärg är avlägsnad kan gelcoaten behöva skyddas av ett eller flera lager epoxi, för att få tillräcklig tjocklek. Beroende av fabrikat, med eller utan tillsatt lösningsmedel eller andra tillsatser, kräver de olika produkterna olika minimi-temperaturer. Epoxi är också känslig för fukt och dagg innan den är härdad. Läs fabrikantens anvisningar noga innan du bestämmer vilken produkt du ska använda.

Tänk på att inte blanda mer än du hinner använda innan blandningen härdar, jämför ”potlife” = hur länge du kan bearbeta färgen, för olika märken.

Bra instruktioner för Båt-epoxi och även böldpest-behandling hittar du på följande hemsidor:

EPOTEX som säljer Nils Malmgrens epoxi. Har bra information om daggpunkt, böldpest m.m. Minimi temperatur + 10C. 1-2 lager över gelcoat. Se epotex.se och www.båtepoxi.se

WEST System, har en långsam härdare som rekommenderas för målning med epoxi. Minimitemperatur + 16C. Se westsystem.com/ss/assets/HowTo-publications/swedish.pdf.

LEFANT har en epoxiprimer med lösningsmedel, som målas i minimum 4 lager. Finns i vit, svart, gul och grå färg. Ger en sträv yta, som kan slipas till önskad blankhet. Minimitemperatur +5C. Se lefant.se/produkter/lefant-epoxi-primer

HEMPEL har en produkt med lösningsmedel, Light primer, som blir sträv och finns i vit, grå eller blå färg. Minimitemperatur + 5C. De har också en lösningsmedelsfri produkt, High protect, som har hög glans och grå färg. Minimitemperatur +10C. Se hempelyacht.se* DE IJSSEL COATINGS, http://www.de-ijssel-coatings.se/

BILTEMA har en vit epoxiprimer med lösningsmedel som kan appliceras från + 5 C. Se biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-2000023393

Vanlig epoxi kan infärgas med en låg andel pigment, flera lager ger mer färg men knappast en täckande färg.

Epoxiprimer finns i lite olika färger, men den ytan är ganska sträv och för ett glatt ytskikt krävs ordentligt sliparbete i flera steg som avslutning. Alternativt kan man, efter primern, måla ett lager klar epoxi som avslutning. Om Du absolut vill ha en röd eller grön båtbotten finns också alternativet att först måla hela botten med en tvåkomponentsfärg och sen täcka den färgen med ett lager epoxi. (Kolla med tillverkaren vilken färg som kan målas över med epoxi och hur många lager som krävs).

Du gillar kanske också...