Krav inför sjösättningen 2022 / NYHET ! / – FÅ HJÄLP MED SKRAPPROVET

Din båt – ditt ansvar – för att få sjösätta krävs,

  • Att båten är kontrollerad och sanerad om så krävs
  • Att intyg är inskickat till Hamnkapten att båten är ok vad gäller bottenfärg om så omålad eller målad
  • Att medlemsmärket sitter på båten

Vi som klubb har som skyldighet att säkerställa att vi medlemmar följer de miljölagar och regler som finns. Fr.o.m. 2021 är det förbjudet att ha båtar målade med biocidhaltig bottenfärg vid hemmahamn i Mälaren. Vi som klubb kan bötfällas vid kontroll och om så sker åläggs enskild medlem att betala kostnaderna. Spärrfärg är INTE ett godkänt alternativ då Miljöförvaltningen bedömer att det inte ger ett fullskott skydd för att hindra läckage. 

NYHET! VID SKRAPPROV FINNS HJÄLP ATT FÅ FÖR ATT RYDA RESULTATET:
Resultatet av skrapprovet kommer så klart i annan form och enhet än hur gränsvärdena är presenterade och kräver därför hjälp för att få de tydda på rätt sätt. Kontaktperson hos Båtunionen finns för support, maila Carl.ronnow@batunionen.se så går han igenom resultatet tillsammans med dig och du får fullt klart för dig om båten är ok eller om den måste åtgärdas.

Det var det, nu ser vi fram emot sjösättning och en fantastisk båtsommar! 

Du gillar kanske också...