Viktigt inför sjösättningen 2021

Bottenfärg - nya regler

Din båt – ditt ansvar – det är förbjudet att ha båt med biocidhaltig bottenfärg på vårt varv eller i vår hamn. Vi kan bötfällas och om så sker åläggs enskild medlem att betala kostnaderna. Spärrfärg är heller INTE ett godkänt alternativ. Båten måste vara sanerad.

Tråkig information men ack så viktig att den förtydligas inför våra kommande sjösättningar då vi som klubb har som skyldighet att säkerställa att vi medlemmar får tydlig information. Vi medlemmar förbinder oss att följa de miljölagar och regler som finns. Fr.o.m. i år 2021 är det förbjudet att ha båtar målade med biocidhaltig bottenfärg vid hemmahamn i Mälaren. Inga båtar av det här slaget får därför beredas plats i vår hamn eller på vårt varv. Vi kan bötfällas om båt med för höga värden ändå finns i vår hamn. Den enskilda medlemmen åläggs att i alla sådana fall betala alla RBS kostnader kring detta. De extra kostnaderna kommer alltså inte att bäras gemensamt av klubbmedlemmarna utan drabba den medlem som förorsakat dem. Spärrfärg är inte ett alternativ då Miljöförvaltningen bedömer att det inte ger ett fullskott skydd för att hindra läckage. 

Det var det, nu ser vi fram emot sjösättning och en fantastisk båtsommar! 

Du gillar kanske också...