Blästring och Båtbottnar

Information om sanering av båtbottnar.

Nu ska båtarna blästras. Berörda är informerade.
Här hittar du den information som också gått ut till berörda via mail och sms.


Tidigare information, från den första mätningen av båtarna:

Av bifogade information framgår vilka båtar i Reimers BS som är berörda och måste saneras. Träbåtar har enligt nuvarande information undantagits. 
Vi har i styrelsen infordrat offerter från några företag som är godkända av Stockholms Stad och håller på att utvärdera dessa.
Målsättningen är att göra en gemensam upphandling och kunna erbjuda våra medlemmar ett konkurrenskraftigt pris.
Vi räknar med att återkomma innan båtupptagningen.